Logo

صفحه اصلي > اقتصادی > یش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی استان البرز رفع تداخل شد

یش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی استان البرز رفع تداخل شد


31 شهریور 1401. نويسنده: monshi


رییس جهاد کشاورزی استان البرز گفت: بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و غیرملی این استان رفع تداخل شد.
در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نشست کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان البرز با حضور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، نماینده ویژه استانداری، مدیر کل و معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر و کارشناسان امور اراضی سازمان در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
عبدالرضا روشن نژاد، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اهمیت موضوع و برخورداری کشاورزان و بهره برداران از مزایای قانونی اخذ سند رسمی مالکیت اراضی کشاورزی برای اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی استان، رفع موانع تولید و کاهش دعاوی حقوقی تولیدکنندگان، به لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و برنامه ریزی برای تسهیل و تسریع امر تحقق صد درصدی برنامه ابلاغی تأکید کرد.در این نشست تعداد ۹ پلاک از اراضی استان به مساحت بالغ بر ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و غیرملی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت میزان ۱۸ هزار و ۸۷۷ هکتار به عنوان اراضی ملی و بیش از ۲ هزار و ۲۱۴ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.
بازگشت