23 شهریور 1400
شماره خبر: 256105

دانشگاه علوم پزشکی پرسنل شهرداری کرج را واکسینه کند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهرینایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: تمام پرسنل شهرداری باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی واکسینه شوند.
علیرضا رحیمی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری در خصوص مقابله با بیماری کرونا و واکسینه کردن مردم، اظهار کرد: برابر بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداریی‌ها و قانون وظایف شوراها و طبق بند ۴ و ۱۵ ماده ۵۵ مساعدت‌هایی به دانشگاه علوم پزشکی استان برای افزایش سلامت عمومی و مقابله با بیماری کرونا به عمل آمده است.وی به موضوع یکپارچگی و وحدت در نهادها و دستگاه های خدمات رسان شهر با همکاری شورا اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پرسنل شهرداری نیز در اماکن عمومی جهت خدمت رسانی به شهروندان حضور مداوم دارند، لازم است دانشگاه علوم پزشکی در خصوص واکسینه کردن آنان اقدام کند.