6 آذر 1400
شماره خبر: 259708

مسابقات دارت برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیبه مناسبت هفته بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مسابقات دارت برگزار شد .
بمناسبت هفته بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با شرکت کارکنان و اساتید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد مسابقات دارت برگزار شد که در قسمت خواهران؛ نسیم یداللهی، شعله غفاری و فریبا آقایی نفرات اول تا سوم و در قسمت آقایان؛ محمد رضا گلپور، حسین سواد کوهی و مهدی رحیمی نیا بعنوان نفرات برتر معرفی شدند.در پایان به هر کدام از نفرات اول تا سوم جوایزی اهداء شد.