Logo

صفحه اصلي > اجتماعی > بهداشت محیط، قربانی مقررات دست و پاگیر می‌شود

بهداشت محیط، قربانی مقررات دست و پاگیر می‌شود


31 شهریور 1401. نويسنده: monshi


مدیر بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: ممکن است بهداشت محیط حین اجرای برخی مقررات سازمان ها، لحاظ نشود.
جعفری نیا، مدیر بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان این که با خیلی از سازمان ها مانند جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست و... ارتباط نزدیکی داریم، گفت: انتظاراتی هم از این ادارات داریم که برآورده نمی شود چون سازمان ها مقرراتی دارند که ممکن است در بین اجرای آن ها، بهداشت محیط لحاظ نشود.او می گوید: استاندارد بهداشت محیط یک جامعه براساس توانمندی ها و تکنولوژی های موجود در آن تعیین می شود.مدیر بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: علم ثابت کرده که باید درخصوص پسماند، کاهش و تفکیک از مبدا اتفاق بیفتد، این مورد عامل پیشگیری محسوب می شود اما بیشتر تمرکز مسئولان ما بر درمان است.او می گوید: مصوبات بسیاری زیادی طی سال های گذشته درخصوص پسماند داشتیم اما تعداد بسیار زیادی از آن ها اجرا نشده است.جعفری نیا گفت: مشکل آبیاری اراضی کشاورزی با آب آلوده مربوط به یکی دوسال اخیر نیست و ریشه آن به سال های گذشته باز می گردد.بازگشت