26 مرداد 1401
شماره خبر: 271610

جهاد امروز خبرنگاران مقابله با تحریف واقعیت های جامعه توسط دشمنان است

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیخبرنگاران و رسانه ها به عنوان چشمان بیدار جامعه نام برد و خطاب به اهالی قلم گفت: جهاد امروز جامعه اسلامی ما تبیین واقعیت‌ها با ابزارهای به روز و توجه خاص به مصداق واقعی جهاد تبیین در بستر اطلاع رسانی است.
سرهنگ پاسدار حسین حسنیان در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چهارباغ: ضمن تقدیر از خبرنگاران نیکو سرشت و با صداقت که همواره در انعکاس ارزش‌ها و هنجارهای جامعه پیش تاز بوده اند، ضرورت حضور فعال رسانه های برای مقابله با جوسازی های دشمنان را مورد تاکید قرار داد.وی گفت: به وضوح شاهد هستیم که امروز رسانه های وابسته به استکبار جنگ رسانه ای را تشدید کرده اند و با تحریف اخبار سعی دارند افکار عمومی را در مسیر خواسته های انحرافی و هدف دار هدایت کنند. وی با تاکید ضرورت شناخت دشمنان و شیوه های دشمنی آنان تصریح کرد: ، ما به وضوح می‌بینیم که دشمنان یک نوع جنگ شناختی علیه ملت ایران را در دستور کار قرار داده اند تا پیشر فت ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را وارونه جلوه دهند و درحقیقت هدف آنان دستکاری در شناخت و ادراک مردم است. وی با تاکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه مسوولان دستگاه های اجرایی با خبرنگاران و رسانه های گروهی برای مقابله به دسیسه های دشمنان در بستر اطلاع رسانی، از جامعه خبرنگاران که همواره با حضور فعال در صحنه خبر‌گیری و خبررسانی به دشمن اجازه تحریف واقعیت ها را نداده اند تشکر کرد.حسین حسنیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره تبیین حقایق را مورد تاکید قرار داده اند گفت: وظیفه همه مسوولان و اهالی قلم به ویژه خبرنگاران است با جهاد تبیین و اطلاع رسانی به موقع و سریع حرکت ها و اقدامات گمراه کننده دشمنان را خنثی کنند، زیرا تجربه نشان داده است حرکت و اقدام در مسیر تبیین، خنثی کننده اقدامات گمراه کننده دشمنان است.وی از خبرنگاران حقیقت‌جو به عنوان پیش‌قراولان مطالبه نیازها و خواسته‌های مردم از مسئولان نام برد و افزود: خبرنگاران با نقدهای منصفانه و دلسوزانه و مطرح کردن برخی ایرادها و مشکلات همواره در خدمت به جامعه و حرکت در مسیر رشد و پویایی کشور مشارکت فعال دارند.وی تصریح کرد: مردم و مسوولان از انعکاس نقدها و مطالبات مردم توسط خبرنگاران صدیق استقبال می کنند، چراکه ایفای رسالت رسانه ها در این راستا حرکتی راهگشا در بستر جهاد تصمیم و اصلاح روند تصمیم‌گیری ها در حاکمیت است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چهارباغ به جامعه خبرنگاران صادق و با تجربه رسانه های گروهی توصیه کرد در عرصه اطلاع رسانی به خصوص در زمینه ترویج آموزه‌های دینی بیش از پیش جامعه را یاری کنند.حسین حسنیان: اخلاق و رفتار خبرنگاران را امری درونی و مرتبط با ارزش‌های انسانی ذکر کرد و گفت: انعکاس صادقانه و کامل واقعیت ها از وظایف مهمی است که خبرنگاران برعهده دارند.