8 تیر 1401
شماره خبر: 269539

مجوز فروش عرصه و عیان زندان های ملی قزلحصار و رجایی شهر صادر شد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: پس از پیگیری های صورت گرفته و تشریح مسائل استان در خصوص استقرار زندان های بزرگ در استان، مجوز فروش عرصه و عیان زندان های ملی قزلحصار و رجایی شهر، از سوی معاون اول محترم رییس جمهور صادر شد.
مجتبی عبداللهی با اعلام این خبر گفت: برای تحقق انتقال زندان های بزرگ و ملی از استان به صورت گام به گام و با پیگیری های مجدانه وارد عمل شده ایم.وی ادامه داد: این اقدام را با تشکیل کارگروهی ویژه در دستور کار قرار داده و در سفر رییس جمهور محترم به استان نیز موفق به اخذ دستور لازم شدیم.عبداللهی گفت: اکنون بر اساس ابلاغی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور مجوز فروش عرصه و عیان زندان قزلحصار صادر شد.وی افزود: در متن این مجوز از سوی دکتر مخبر معاون اول محترم رییس جمهور آمده است:
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت دادگستری-سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خرداد ماه سال 1401 با پیشنهاد مطرح شده و به استناد قانون محاسبات عمومی کشور تصویب کردند:
قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)مجاز است نسبت به فروش عرصه و عیان زندان های قزلحصار و رجایی شهر واقع در استان البرز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمدعمومی کشور واریز مطابق ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
سازمان یاد شده موظف است قبل از فروش املاک مذکور، در جهت ایجاد ارزش افزوده و در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی معماری ایران نسبت به تغییر کاربری املاک یاد شده اقدام کند.