3 آبان 1400
شماره خبر: 257982

ولین دوره مربیگری فریزبی درجه ۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

دوره مربیگری فریزبی درجه ۳ با حضور آقایان و بانوان مربی به صورت جداگانه و با رعایت شئونات اسلامی و پروتکل های بهداشتی در سالن ورزشی و زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار گردید. در این دوره، مدرس آقایان دکتر علی ذاکریان ریاست انجمن فریزبی ایران و مدرس بانوان نسرین فتحی بودند.