تصویر مزایده اجاره فضاهای مازاد

مزایده اجاره فضاهای مازاد

پرینت       شماره خبر: 273390 29 شهریور 1401 - 09:54 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1985 اگهی مزایده اجاره فضاهای مازاد اداره کل آموزش و پرورش استان البرز منتشر شد.

مزایده اجاره فضاهای مازاد

تصویر مناقصه عمومی شهرداری کرج

مناقصه عمومی شهرداری کرج

پرینت       شماره خبر: 273334 28 شهریور 1401 - 10:28 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1984 اگهی مناقصه عمومی شهرداری کرج منتشر شد.

تصویر فراخوان شناسایی شرکت های حمل و نقل

فراخوان شناسایی شرکت های حمل و نقل

پرینت       شماره خبر: 273333 28 شهریور 1401 - 10:27 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1983 اگهی فراخوان شناسایی شرکت های حمل و نقل سازمان حمل و نقل و بار شهرداری فردیس منتشر شد.

تصویر فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه عکاسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد

فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه عکاسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد

پرینت       شماره خبر: 272828 16 شهریور 1401 - 12:04 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1977 اگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه عکاسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد منتشر شد.

تصویر فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه شهرستان نظرآباد

فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه شهرستان نظرآباد

پرینت       شماره خبر: 272813 16 شهریور 1401 - 10:43 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1977 اگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه شهرستان نظرآباد منتشر شد.

تصویر شناسایی موجر سیمان آبیک

شناسایی موجر سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 272723 15 شهریور 1401 - 09:38 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1976 اگهی شناسایی موجر سیمان آبیک منتشر شد.تصویر مناقصه عمومی شهرداری طالقان

مناقصه عمومی شهرداری طالقان

پرینت       شماره خبر: 272721 15 شهریور 1401 - 09:35 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1976 اگهی مناقصه عمومی شهرداری طالقان منتشر شد.

تصویر مزایده عمومی شهرداری تنکمان

مزایده عمومی شهرداری تنکمان

پرینت       شماره خبر: 272662 14 شهریور 1401 - 09:53 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1975 اگهی مزایده عمومی شهرداری تنکمان منتشر شد.


تصویر مزایده عمومی شهرداری تنکمان

مزایده عمومی شهرداری تنکمان

پرینت       شماره خبر: 272310 08 شهریور 1401 - 09:13 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1971 اگهی مزایده عمومی شهرداری تنکمان منتشر شد.

تصویر مناقصه عمومی شهرداری فردیس

مناقصه عمومی شهرداری فردیس

پرینت       شماره خبر: 272309 08 شهریور 1401 - 08:59 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1971 اگهی مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد شهرداری فردیس منتشر شد.

تصویر مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

پرینت       شماره خبر: 272222 06 شهریور 1401 - 16:47 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1969 اگهی مزایده عمومی انواع لوازم مازاد ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرج منتشر شد.تصویر مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

پرینت       شماره خبر: 272219 06 شهریور 1401 - 16:40 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1969 اگهی مزایده عمومی انواع لوازم مازاد آشپزخانه دانشگاه آزاد واحد کرج منتشر شد.

تصویر مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

پرینت       شماره خبر: 272190 06 شهریور 1401 - 13:10 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1969 اگهی مزایده عمومی انواع لوازم مازاد و اداری متفرقه دانشگاه آزاد واحد کرج منتشر شد.

تصویر فراخوان فروش قطعات در شهر جدید هشتگرد

فراخوان فروش قطعات در شهر جدید هشتگرد

پرینت       شماره خبر: 272185 06 شهریور 1401 - 11:20 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1969 اگهی فراخوان فروش قطعات با کاربری ( تجاریْ مسکونی و اموزشی) در شهر جدید هشتگرد منتشر شد.