تصویر آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشس درمانی شهید مدنی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشس درمانی شهید مدنی

پرینت       شماره خبر: 285787 09 خرداد 1402 - 09:00 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشس درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی البرز در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2143 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین خودرو مورد نیاز جهت اجرای طرح حوزه نظارت بر بازار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین خودرو مورد نیاز جهت اجرای طرح حوزه نظارت بر بازار

پرینت       شماره خبر: 285366 03 خرداد 1402 - 08:30 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین خودرو مورد نیاز جهت اجرای طرح حوزه نظارت بر بازار در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2139 منتشر شد.

تصویر آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف عکسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد

آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف عکسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد

پرینت       شماره خبر: 285059 30 اردیبهشت 1402 - 08:31 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف عکسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباددر روزنامه پیام_سپیدار شماره 2135 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه شهرداری گرمدره

آگهی مناقصه شهرداری گرمدره

پرینت       شماره خبر: 284383 19 اردیبهشت 1402 - 08:32 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شهرداری گرمدره در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2129 منتشر شد.