تصویر آگهی مناقصه شرکت تهران بتون

آگهی مناقصه شرکت تهران بتون

پرینت       شماره خبر: 301518 09 اسفند 1402 - 09:18 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت تهران بتون روزنامه پیام_سپیدار شماره 2329 منتشر شد.

تصویر آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرجله ای تجهیز دو دستگاه کامیون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرجله ای تجهیز دو دستگاه کامیون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر

پرینت       شماره خبر: 301324 05 اسفند 1402 - 09:20 سپیدار آنلاین: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرجله ای تجهیز دو دستگاه کامیون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر روزنامه پیام_سپیدار شماره 2326 منتشر شد.

تصویر آگهی مزایده شماره 1402/10

آگهی مزایده شماره 1402/10

پرینت       شماره خبر: 300779 23 بهمن 1402 - 08:33 سپیدار آنلاین: آگهی مزایده شماره 1402/10 روزنامه پیام_سپیدار شماره 2318 منتشر شد.