تصویر آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 307097 12 تیر 1403 - 08:31 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک روزنامه پیام سپیدار شماره 2401 منتشر شد.

تصویر آگهی مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره استخر شماره 2 واقع در شهرک وحدت خیابان بابا طاهر شهرداری هشتگرد

آگهی مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره استخر شماره 2 واقع در شهرک وحدت خیابان بابا طاهر شهرداری هشتگرد

پرینت       شماره خبر: 307061 11 تیر 1403 - 09:08 سپیدار آنلاین: آگهی مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره استخر شماره 2 واقع در شهرک وحدت خیابان بابا طاهر شهرداری هشتگرد روزنامه پیام سپیدار شماره 2400 منتشر شد.