22 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267279

برگزاری ملاقات عمومی شهردار گلسار با شهروندان

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

دیدار مردمی حمید کیاروستا، شهردار گلسار در راستای ارتباط رو در رو با شهروندان است که در آن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار گلسار می پردازند.جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی شهردار گلسار با شهروندان است.