22 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267292

سرپرست اداره بهزیستی چهارباغ منصوب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

احمد محمد زاده بعنوان سرپرست اداره بهزیستی چهارباغ منصوب شد.در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱،طی حکمی از سوی وجیهه محمدی فلاح سرپرست بهزیستی استان البرز،احمد محمد زاده بعنوان سرپرست اداره بهزیستی چهارباغ منصوب و با حضور معاون پشتیبانی و مدیر حراست بهزیستی البرز معارفه انجام گردید.