25 مرداد 1401
شماره خبر: 271569

معاون دادستان استان ودادستان شهرهای ماهدشت و محمدشهرملبس به لباس محیط بانی شد.

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست البرز آقای محمدیاری دادستان شهرهای ماهدشت و محمد شهر همیار افتخاری محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، امروز به صورت نمادین ملبس به لباس محیط بانی شد.