27 شهریور 1401
شماره خبر: 273294

اجرای مصوبات کمیته استقبال از مهر در شهر چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

در راستای اجرای مصوبات ستاد استقبال از مهر که با حضور مدیریت و پارلمان شهری در دفتر رییس شورای اسلامی شهر چهارباغ برگزار شد امروز یک شنبه ۲۷ شهریور ۱۴٠۱ عوامل مدیریت ناحیه ۲ شهرداری چهارباغ نسبت به نظافت و شست و شوی بوستان مهدی آباد اقدام کردند.