30 شهریور 1401
شماره خبر: 273439

عملیات روکش آسفالت خیابان گلستان ۳ شهرک اسکویی

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری فردیس از پایان عملیات روکش آسفالت مکانیزه، خیابان گلستان ۳ واقع در شهرک اسکویی خبر داد.امیر حسین سلیمی افزود، مساحت خیابان مذکور ۱۵۰۰۰ هزار متر مربع بوده و میزان آسفالت مصرفی در خیابان گلستان۳، ۱۸۵۰ تن بوده است.