30 شهریور 1401
شماره خبر: 273441

عملیات پیاده راه سازی بلوار سروناز

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

به نقل از معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری فردیس، پروژه جدولگذاری و پیاده راه سازی ضلع غربی بلوار سروناز واقع در شهرک ناز در حال انجام می باشد.امیر حسین سلیمی افزود، عملیات جدولگذاری و پیاده راه سازی سایر معابر شهرک ناز در دستور کار این معاونت قرار دارد.