25 دی 1400
شماره خبر: 262057

گاز طبیعی یک از مهمترین ارکان اساسی چرخه اقتصاد است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیپایداری شبکه ، دسترسی آسان و قیمت مناسب گاز طبیعی نسبت به دیگر فرآورده های نفتی و گستردگی شبکه گاز رسانی در استان که با همت و تلاش های ارزنده مجموعه شرکت گاز استان البرز بدست آمده است .
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به نقش راهبردی گاز در کلیه بخش های مصرف که توسعه و آبادانی استان را به همراه داشته است گفت: با ایجاد نگرانی های فزاینده در مورد اتمام منابع نفتی و احساس خطر نسبت به آلودگی محیط زیست ، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر قرن حاضر مطرح شده که با ایجاد زمینه استفاده گسترده تر از آن در بخش های مختلف اقتصادی اهمیت این منبع انرژی دو چندان شده است .سید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز استان البرز از انرژی به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی نام برد و تصریح کرد : در حال حاضر گاز طبیعی از جمله مهمترین حامل های انرژی محسوب می شود که نه تنها در تحول صنعتی استان نقش اساسی داشته بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت است .غفاریان در ادامه افزود : با توجه به رابطه گاز مصرفی و رشد اقتصادی که موجب رشد فزاینده مصرف گاز در استان شده است شاهد استقبال صاحبان صنایع از این سوخت پاک و ارزان و نفوذ آن در واحدهای تولیدی و صنعتی بوده ایم و بر همین اساس توسعه شبکه های گازرسانی همواره به عنوان مهمترین هدف و سیاست شرکت گاز استان مطرح بوده است .
سید رضا غفاریان در پایان گفت : پایداری شبکه ، دسترسی آسان و قیمت مناسب گاز طبیعی نسبت به دیگر فرآورده های نفتی و گستردگی شبکه گاز رسانی در استان که با همت و تلاش های ارزنده مجموعه شرکت گاز استان البرز بدست آمده ، انتخاب این سوخت را برای واحد های صنعتی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نموده و افزایش ظرفیت تولید را به همراه داشته است .