25 دی 1400
شماره خبر: 262086

ذخایر استراتژیک محصولات اساسی در البرز مطلوب است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیدبیر قرارگاه امنیت غذایی البرز گفت: ذخایر استراتژیک محصولات اساسی در استان مطلوب بوده و مشکلی در ایم زمینه وجود ندارد.
عبدالرضا روشن نژاد در سی و هشتمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان البرزضمن خیر مقدم به ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه پیرامون ذخیره سازی محصولات اساسی در استان پرداخت.دبیر قرارگاه امنیت غذایی استان البرز، وضعیت ذخیره سازی محصولات اساسی در استان را مطلوب توصیف و بر ارائه آمار و اطلاعات صحیح پیرامون میزان نیاز بازار استان جهت برنامه ریزی برای اقدام به موقع در خصوص تأمین و توزیع مرغ و تخم مرغ و ساماندهی مباشرین تأکید کرد.تعیین میزان مرغ و تخم مرغ مورد نیاز بازار استان به تفکیک شهرستانها، تعیین میزان ذخایر استراتژیک محصولات اساسی در ایام منتهی به پایان سال به منظور برنامه ریزی جهت تأمین و ذخیره سازی محصولات، مطابق ضریب جمعیتی هر شهرستان و پیگیری جذب اعتبارات مرحله اول دامدارکارت از موارد مورد بحث در سی و هشتمین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان بود.در این نشست معاونین فرماندار و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها به بیان نظرات خود در خصوص میزان نیاز شهرستانها به مرغ و تخم مرغ پرداختند.

منبع مهر