31 شهریور 1401
شماره خبر: 273493

ویلا‌های اراضی کشاورزی در چه صورت تخریب نمی‌شوند؟

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیمدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز گفت: براساس رای وحدت رویه دیوان عالی، ویلا‌هایی که سه سال از عمرشان می‌گذرد، مشمول رای تخریب نمی‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ الماسی گفت: براساس رای وحدت رویه دیوان عالی، ویلا‌هایی که بیش از سه سال از عمرشان در اراضی کشاورزی می‌گذرد، می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی مجوز دریافت کنند و مشمول رای تخریب نشوند.او می‌گوید: از ابتدای سال تا کنون بیش از پنج هزار و ششصد مورد تغییر کاربری غیرمجاز در البرز شناسایی شده است.مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز گفت: هشتاد درصد این موارد مشمول اعمال قانون شدند.او می‌گوید: به اراضی دارای مساحت زیر سه هزار مترمربع، مجوز احداث بنا حتی بنای کارگری داده نمی‌شود.الماسی گفت: سرانه تولیدات کشاورزی برای هرنفر در کشور، ۲۵۰۰ متر مربع است این حالی است که استاندارد جهانی این مورد ۷۰۰۰ متر مربع عنوان شده است.