4 آذر 1400
شماره خبر: 259622

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی کشور در اولویت است

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی هستیم، چراکه بخش زیادی از نیاز کشور به تخت‌های بیمارستانی با تکمیل این پروژه‌ها رفع خواهد شد.
، بهرام عین‌اللهی در بازدید از بیمارستان رجایی کرج اظهار کرد: به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی در کشور هستیم تا بتوانیم در این زمینه توانمندتر شویم.وی با اشاره به وجود ۲۰۰ بیمارستان نیمه‌تمام در کشور بیان کرد: این بیمارستان‌ها که در سراسر کشور پراکنده هستند هر کدام دارای پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت وجود هستند.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های ما در سفرهای استانی تلاش برای اختصاص بودجه و امکانات است تا پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند.وی خاطرنشان کرد: به توجه به اهمیت موضوع، تمام تمرکز خود را معطوف به توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت کرده‌ایم.عین‌اللهی با بیان اینکه تکمیل این پروژه‌ها موجب جهش بزرگی در حوزه بهداشت و درمان کشور خواهد بود، گفت: بخش زیادی از نیاز کشور به تخت‌های بیمارستانی با تکمیل این پروژه‌ها رفع خواهد شد.

منبع مهر