6 آذر 1400
شماره خبر: 259709

سهم البرز از آب سد طالقان دو برابر می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیبا افزایش دوبرابری تخصیص آب شرب استان، 250هزار نفر از مردم استان البرز تا بهار سال آینده از آب تصفیه شده سد طالقان بهره مند می شوند.
مهندس ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز با اعلام این خبر گفت:با بهره برداری از واحد سوم تصفیه خانه آب شماره 2 کرج،تا بهار سال آینده 250 هزار نفر از ساکنان کرج،رجایی شهر،مهرشهر،کمالشهر و فردیس از آب سد طالقان بهره مند خواهند شد.وی افزود: به دنبال افزایش حقابه البرز از سد طالقان از 55 به 110 میلیون متر مکعب که در سال 99 و از سوی وزارت نیرو با آن موافقت شد،عملیات احداث سومین واحد از تصفیه خانه آب شماره 2 کرج آغاز و هم اکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی ظرفیت این واحد از تصفیه خانه را 500 لیتر بر ثانیه ذکر کرد و گفت:با کاهش آبدهی چاه ها و کمبود منابع آب زیرسطحی در این استان، آبفای البرز برای افزایش حقابه استان البرز از آب سدهای طالقان و کرج،پیگیر بوده است؛ در حالی که هم اکنون تامین نیازهای آبی استان از طریق منابع زیرزمینی 75 و منابع سطحی 25 درصد است،با بهره برداری از واحد سوم این تصفیه خانه ،این نسبت به 31 درصد افزایش خواهد یافت که پیامد آن رشد کیفی آب شرب و حفظ ذخایر آسیب دیده و ارزشمند سفره های زیرزمینی و جلوگیری از نشست زمین در کل استان خواهد بود. مهندس مهدی زاده در پایان گفت:این طرح آبرسانی با اعتبار 500 میلیارد ریال و در مدت 15 ماه به اتمام می رسد.