7 بهمن 1400
شماره خبر: 262792

لزوم بهسازی معابر روستایی با بهره گیری از اعتبارات تخصیصی و سهمیه قیر رایگان

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیجلسه برنامه ریزی چگونگی استفاده حداکثری از سهمیه قیر رایگان جهت عمران و بهسازی معابر روستاهای نظرآباد به ریاست مهندس قاسمی فرماندار شهرستان و با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی و تنکمان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نظرآباد تشکیل گردید.
با توجه به تخصیص قیر رایگان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرماندار دستورات لازم را برای جذب حداکثری اعتبار قیر رایگان جهت بهسازی و آسفالت معابر روستایی صادر نموده و مقرر گردید بخشداران با همکاری دهیاران و اعضاء شورای روستاها نسبت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم با بهره گیری کامل از ظرفیت سهمیه قیر رایگان و اعتبارات تخصیصی جهت آسفالت معابری که زیرسازی و جدول گذاری شده و برنامه ریزی جهت زیرسازی و جدول مابقی معابر جهت بهرگیری بیشتری از سهیمه معمول و رئیس بنیاد مسکن نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید.