25 دی 1400
شماره خبر: 262070

تخصیص ۱۰ قطعه زمین از سوی مدیریت شهری فردیس به احداث مدرسه

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیرئیس شورای اسلامی شهر فردیس گفت: ۱۰ قطعه زمین دارای کاربری آموزشی با نظر مثبت اعضای شورا و با هدف کمک به توسعه فضای آموزشی برای ساخت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش شهرستان فردیس قرار می‌گیرد.
سیدحمید یعقوبی، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، با اشاره به کمبود فضای آموزشی در فردیس، گفت: در راستای مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان فردیس در خصوص معرفی زمین‌های دارای کاربری آموزشی از سوی شورا و شهرداری، موافقت اعضای شورا ۱۰ قطعه زمین با کاربری آموزشی در سطح شهر به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. وی افزود: مجموعه شورا و شهرداری فردیس در راستای کمک به توسعه فضای آموزشی و تسهیل در امر آموزش، با نگاه تعاملی و مثبت، همکاری لازم با آموزش و پرورش شهرستان فردیس را خواهد داشت. رئیس شورای اسلامی شهر فردیس یادآور شد: با توجه به اینکه زمین‌هایی که به ساخت مدرسه اختصاص می‌یابد، باید دارای ویژگی‌هایی باشد و از سویی آموزش و پرورش به نیاز واقعی فضای آموزشی در مناطق مختلف شهر اشراف کامل دارد، مجموعه شورای فردیس تخصیص زمین به آموزش و پرورش را در مناطق خاصی محدود نکرده است. وی اضافه کرد: آموزش و پرورش شهرستان فردیس می‌تواند از بین املاک دارای کاربری آموزشی در سطح شهر، ۱۰ قطعه زمین با ویژگی‌های مناسب ساخت مدرسه و مورد نیاز منطقه را انتخاب کند.
گفتنی است آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرج و شهرستان فردیس بیش از ۱۰۲ هزار دانش آموز دارد و شهرستان فردیس از این تعداد، جمعیتی حدود ۹۰ هزار دانش آموز را به خود اختصاص داده است که بخش اعظم این جمعیت مربوط به شهر فردیس است.