تهران امروز : سعیده نیک اختر تهران امروز اواخر مهر 89 بود که اسم عجیب جشنواره ای به نام انار به گوشم خورد. به جای اینکه صبر کنیم تا خبرش را در رسانه ای بخوانیم به پیشنهاد یکی از دوستان رفتیم ببینیم چیست و چه خبراست. این اسم خوش رنگ و لعاب و خوشمزه در دقایقی کوتاه ما را از غرب تهران به شرق تهران، فرهنگسرای اشراق کشاند. جدا از بیلبوردهای جذاب تبلیغاتی طنزو آموزشی و پزشکی، چیزی که آدم ها را به محیط می کشاند خوردن خود میوه انار در جشنواره بود . سرو خوردنی هایی مثل انار دون شده و آب انار و لواشک انار از جذابیت های ...