5 شهریور 1402
شماره خبر: 291116

بصیرت راهبردهای نظری و عملی مقابله با تهاجم

سپیدار‌آنلاین: گروه سرمقاله جوامع و نظامات همیشه دوستان و دشمنانی دارد که لازم است در هر جامعه ای رصد شود تا نسبت به تقویت همبستگی دوستان اقدام و از اقدامات دشمنان جلوگیری نماید.
دکتر مهدی جعفری/هر مقدار دشمن قدارتر و عنادش نسبت به جامعه و نظامی عمیق تر باشد ضرورت شناخت عمیق تر وهمه جانبه تر از آن اهمیت پیدا می کند. انقلاب اسلامی درعصری در ایران حاصل شد که قدرت های استکباری مسلط بر دنیا نسبت به تقسیم جهان و منافع آن با تفاهم اقدام نموده بودند و ایران جزیره ثبات و آرامش قلمداد شده بود. از زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی, استکبار به سرکردگی امریکا و برنامه ریزی صهیونیزم بین المللی دشمنی و عناد خود را به واسطه از دست دادن منافع خود در ایران بصورت بارزتری بروز داد. شناخت دشمن, اهداف, روش ها می تواند جامعه را از وقایع و پیشامدهای رو به رو آگاه سازد و او را در برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدات دشمن قادر و توانمند سازد. آرمان‌خواهی، ژرف‌نگری و حقیقت‌طلبی، از جمله خصایص افراد بابصیرت است. این ویژگی از ایمانی قوی سرچشمه می‌گیرد و کسی که واجد آن است با انتخاب مسیر صحیح و مجاهدت برای دفاع از منافع ملت، با رصد دقیق و لحظه‌ای رویدادها، شیوه‌های تخریبی را به‌درستی می‌شناسد و با قدرت تحلیل و پایش خود، هنجار و ناهنجار را به‌درستی تمیز می‌دهد.یک فرد انقلابی بابصیرت همواره دارای اراده لازم برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و بی‌عدالتی است، با عقلانیت و خردورزی و دین‌مداری در راه اصلاح جامعه قدم برمی‌دارد و با الزام به قانون، ضمن دوری از رفتارهای هیجانی برای ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه تلاش می‌کند و با دشمن‌شناسی در برهه‌های حساس تاریخی، ترفندها و روش‌های تضعیف نظام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را شناسایی و خود را برای روشنگری، تبیین و مواجهه با تحرکات و فتنه‌ها آماده می‌کند.در وضعیتی که نظام سلطه و دولت‌های غربی با تمام توان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود کمر همت به تضعیف ایران بسته‌اند و از هر راهی برای تضعیف روحیه و تحقیر ملت ایران بهره می‌جویند و احساسات، عواطف، هنجارها، ارزش‌ها و باورهای جامعه را جریحه‌دار می‌کنند، داشتن بصیرت یکی از مهم‌ترین راهبردهای نظری و عملی برای مقابله با تهاجم است و در این راه، نظریات فقهی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نقشه راه و چراغ روشنی در مسیر پرفرازونشیب ایران عزیز در شرایط کنونی است.بصیرت افزایی همراه با روشنگری از ضرورت جامعه اسلامی است بصیرتی که مبتنی بر تکیه عقل، تکیه بر افزایش علم و دانایی و تشخیص راهبردهای دشمن باشد که در مسیر دشمن شناسی در کنار بصیرت افزایی مفهوم و منطق جدی و جدیدی به خود می‌گیرد.در واقع در دشمن شناسی، شناخت هدف و تشخیص مسیر و شناسایی کارکرد دشمن از راهبردهای کاربردی بصیرت است تا بر این اساس استراتژی تقابل به هنگام با دشمن همراه با تفکر و راهکارهای نظری و عملی تقابل تدوین و اجرایی شود.بصیرت افزایی با نگاه دشمن شناسی در جنگ نرم همراه با مطالبه گری جهانی از کاربردی‌ترین رفتار در همه اقشار، خاصه اندیشه‌های خواص جامعه است که با همسو کردن رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی با پهنه گسترده ملی و فرا ملی، این قدرت بصیرتی در جامعه مدنی به صورت ملی و بین المللی نهادینه می‌شود. بصیرت در هدف، بصیرت در شناخت، بصیرت در رفتار دشمن، بصیرت در چرایی‌های جنگ نرم، بصیرت در راهبردهای دشمن، بصیرت در شناخت رسانه‌های دشمن، بصیرت در پاتک‌های نرم و رسانه‌ای دشمن از جمله راهبردهای اساسی بصیرت افزایی و دشمن شناسی است.البته در این مسیر به دلیل افزایش نارضایتی‌های افکار عمومی و رسوخ فزونی مطالبات مردمی، مطالبه گری مفهوم دیگری در کنار بصیرت و دشمن شناسی رقم می‌خورد که معیارهای تقابل با دشمن را معنای دیگری می بخشد. باید توجه داشت که اهداف و راهبرد هریک از مؤلفه‌ها در جای خود به صورت راهبردی و کاربردی باید اجرایی شود.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود