31 شهریور 1400
شماره خبر: 256512

پروژه زیرگذر ماهان-آزادی طبق زمان‌بندی پیش می‌رود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمعاون اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج از پیشرفت فیزیکی قابل‌قبول پروژه ضلع غربی زیرگذر ماهان-آزادی طبق زمان‌بندی تعیین‌شده خبر داد.
حسن پاکاری اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد عملیات حمل نخاله و خاک‌برداری در این پروژه اجرایی شده و همچنان در دو نوبت‌کاری ادامه دارد.وی در تشریح اقدامات اجرایی این پروژه افزود: عملیات جابجایی لوله گاز ۲۰ اینچ و ۴ اینچ معارض با عرشه پروژه به‌طور کامل اجرایی شده و بیش از نیمی از عملیات اجرای دیواره‌های رمپ ضلع جنوب غربی انجام‌شده است.معاون اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج همچنین از آغاز عملیات اجرای کلکتور آب‌های سطحی خبر داد و اضافه کرد: پس از آماده‌سازی شمع‌ها و بتن‌ریزی، اجرای عرشه پروژه در روزهای آتی در دستور کار سازمان قرار دارد.