4 آذر 1400
شماره خبر: 259630

تشدید برخورد با متخلفان تخلیه خاک و نخاله در کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از تشدید برخورد با متخلفان تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله در سطح شهر خبر داد.
حسین کریم پناه ، اظهار کرد: طرح برخورد با متخلفان تخلیه کننده خاک و نخاله در سطح شهر و مکان های غیر مجاز، همچنین جمع آوری خودروهای تفکیک زباله غیر مجاز با جدیت بیشتری در حال اجراست.وی با اشاره به اینکه خودروهای تفکیک زباله غیر مجاز و متخلفان تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله توسط دستگاه قضا توقیف می شوند، اضافه کرد: طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، خودروهای توقیف شده بعضاً تا ۱۰ هفته توقیف خواهند ماند.سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج​ از همکاری و اقدامات موثر دستگاه قضا در اجرای طرح یاد شده قدردانی کرد.