25 دی 1400
شماره خبر: 262081

اجرای طرح ساماندهی وانت بار ها و صنوف مزاحم توسط شهرداری گلسار

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا توجه به حضور دستفروشان و وانت‌بارها در سطح معابر و خیابان‌های اصلی شهر و ایجاد سدمعبر و مزاحمت برای تردد، موضوع ساماندهی فروشندگان سیار سطح شهر گلسار با دستور شهردار گلسار توسط واحد رفع سد معبر شهرداری اجرا گردید .
به همت واحد سد معبر شهرداری که یکی از واحد های اجرایی زیر مجموعه واحد خدمات شهری می باشد ، ساماندهی دستفروشان از سطح شهر و همچنین به منظور تبصره یک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص رفع سد معبر که منجر به تضعیف حقوق شهروندی می گردد ، طرح ساماندهی و تنظیف در سطح شهر گلسار اجرایی شد. کیاروستا شهردار گلسار با بیان این مطلب که برابر قانون سدمعبر جرم محسوب می شود ، افزود: متاسفانه برخی از افراد بدون توجه به این موضوع ، اقدام به استقرار وانت بار ودستفروشی نموده که تردد خودروها را در این مسیر مختل می کنند و شهرداری برابر وظیفه قانونی خود نسبت به جمع آوری و رفع سد معابر به صورت جدی اقدام می نماید . وی با بیان اینکه بخش مهمی از فضای یک شهر به سیما و منظر آن بستگی دارد، افزود: استقرار تابلوهای معرف کاربری صنوف و همچنین وسایل مزاحم صنوف باعث نمای بصری ناخوشایندی از سطح شهر می‌شود و بر اساس ماده‌های ۵۵ و ۹۲ قانون شهرداری‌ها، موضوع ساماندهی، اصلاح و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری صنوف مختلف در قالب آئین نامه و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای معرف کاربری صنوف مختلف و سایر خدمات فعال در حوزه شهر گلسار در دستور کار قرار دارد .شهردار گلسار تصریح کرد : پس از هماهنگی با دستگاه های اجرایی وانت بارهای سطح شهر به مکان های مجاز و پیش بینی شده هدایت می شوند.