2 تیر 1401
شماره خبر: 269217

رفع مشکلات شهرک کوثر مستلزم همراهی و همکاری تمامی دستگاه های خدمات رسان می باشد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمهندس یعقوبی شهردار هشتگرد به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهردار از اراضی شهرک کوثر بازدید و دستورات لازم را جهت اقدامات شهرداری برای رفع مشکلات این منطقه صادر کرد .
یعقوبی گفت : علیرغم اقدامات گسترده شهرداری در چند ساله اخیر در خصوص ایجاد شبکه معابر ، جدولگذاری و زیرسازی معابر این شهرک ، متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان از قبیل آب ، برق ، گاز و تلفن نسبت به اجرای زیر ساخت‌های لازم اقدام ننمودند و این موضوع موجب نارضایتی مالکین اراضی این شهرک گردیده است .وی بیان کرد : شهروندانی که چندین سال بعلت مشکل مالکیت اراضی شهرک کوثر نتوانسته اند از سرمایه خود بهره ببرند انتظار دارند تا با تسریع در ساخت و توسعه شهرک در منازل خود ساکن شده و از امکانات شهری استفاده نمایند لیکن این موضوع بعلت عدم هماهنگی ادارات هنوز محقق نشده است .یعقوبی گفت : کاربری های تعریف شده در شهرک کوثر به گونه ای است که می بایست همزمان با اقدامات شهرداری ، سایر دستگاههای خدمات رسان نیز زیرساخت‌های لازم را فراهم نمایند تا مالکین برای اخذ مجوز ساخت بنا ترغیب شوند .وی تصریح کرد : تکمیل شبکه معابر و ایجاد پل روگذر مسیل رودخانه از جمله برنامه‌های شهرداری هشتگرد در سال جاری می باشد و با توجه به مساعدت های انجام شده از سوی شهرداری ، انتظار می‌رود تا سایر دستگاه‌ها نیز اقدامات لازم را انجام دهند .وی به همکاری شهرداری در ساخت بیمارستان در این منطقه اشاره کرد و به پیگیری و اقدام سایر ادارات برای بهره گیری از کاربریهای تعریف شده و ایجاد اماکن فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و ... تاکید نمود .