2 تیر 1401
شماره خبر: 269219

توجه به امور جزئی ، زمینه‌ساز اقدامات بزرگ خواهد بود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد با معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری با موضوع هم اندیشی در خصوص فعالیت های شهرداری برگزار شد .
یعقوبی در این جلسه خواستار همکاری و مشارکت کارکنان در تمامی امورات به ویژه در زمینه های ایمنی شهروندان شد .وی گفت : برخی از امور جزئی و وظایف مجموعه بزرگ شهرداری که به آنها توجهی نمی‌شود زمانی حایز اهمیت می گردد که لطمات جبران ناپذیری از عدم توجه به آنها به مجموعه وارد گردد .وی به صورت نمونه به بهینه سازی مبلمان پارکی و وسایل بازی کودکان اشاره کرد که نگهداری و استاندارد سازی آن از جمله وظایف شهرداری است و در صورت عدم توجه به این موضوع می‌تواند موجب حادثه برای شهروندان گردد .وی افزود : هرچند شهرداری اقدامات لازم برای اجرای بیمه مسئولیت مدنی شهروندان انجام داده لیکن انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ جان شهروندان و ایمنی آنها از اولویت برخوردار بوده و می بایست نظارت مستمر و شبانه روزی بر این تجهیزات صورت پذیرد .
بهسازی و تعمیر ماشین آلات و به روز آوری آنها به ویژه برای استفاده در زمان بحران از جمله موارد دیگر اشاره شده توسط شهردار هشتگرد بوده است .یعقوبی به کاهش هزینه های غیر ضروری ، نظارت بر هزینه ها و نیز تلاش برای افزایش درآمد شهرداری تاکید کرد و گفت : هدف نهایی مجموعه شهرداری ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ، اجرای پروژه های عمرانی و برنامه های فرهنگی خواهد بود که انتظار می‌رود معاونین و مسئولین واحدها با برنامه ریزی مدون ، وظایف ذاتی خود را انجام دهند . تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی ، برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری شهر ، توجه به امور معیشتی کارکنان ، بهره گیری از ظرفیت بوستان ها و فضاهای ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان ، تهیه نرم افزارهای مورد نیاز واحدها ، پیگیری پرونده های حقوقی ، وصول مطالبات و جذب درآمدهای مغفول از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده است .