22 تیر 1397
شماره خبر: 198306

ملاقات مردمی استاندار البرز با اهالی روستای ناریان

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

ملاقات مردمی استاندار البرز با اهالی روستای ناریان


استاندار البرز با حضور در شهرستان طالقان و روستای ناریان طی دیدار با اهالی این روستا در جریان موانع و مشکلات آنها قرار گرفت.
دکتر محمدعلی نجفی ضمن حضور در روستای ناریان طالقان با اهالی این روستا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با توجه به مسائل و دغدغه های مطرح شده از سوی روستاییان، تدابیر لازم برای حل مشکلات آنها اتخاذ شد و همچنین بر اساس دستور استاندار البرز، مدیران مربوطه موظف به رسیدگی و حل موارد مطروحه از سوی اهالی روستا در اسرع وقت شدند.