4 آذر 1400
شماره خبر: 259618

تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام بیمارستانی البرز در دستور کار قرار گرفت

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: امید است با گفتگوهایی که امروز با وزیر محترم بهداشت داشتیم بتوانیم گام موثری در راستای افزایش سرانه تخت بیمارستانی و تکمیل پروژه های ناتمام این بخش داشته باشیم.
مجتبی عبداللهی در بازدید از بیمارستان رجایی کرج با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت، افزود: تهدید شیوع موج ششم کرونا همچنان وجود دارد.وی ادامه داد: بر این اساس برنامه ریزی شده که در البرز روند واکسیناسیون سرعت بیشتری داشته باشد.عبداللهی گفت: حتی حضور کادر بهداشت و درمان در محله ها و مجتمع ها نیز در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: البته وضعیت البرز در خصوص واکسیناسیون و مقابله با کرونا خوب است ولی تلاش می کنیم به شرایط مطلوب برسیم.استاندار البرز گفت: با حضور دکتر عین اللهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از موسسه سرم سازی رازی و بیمارستان رجایی کرج دیدن کردیم.وی افزود: درصدد هستیم برای مقابله با کرونا اقدامات بیشتری را در برنامه داشته باشیم.استاندار البرز گفت: امید است با گفتگوهایی که امروز با وزیر محترم بهداشت داشتیم بتوانیم گام موثری در راستای افزایش سرانه تخت بیمارستانی و تکمیل پروژه های ناتمام این بخش داشته باشیم.