7 بهمن 1400
شماره خبر: 262758

روند اجرایی پروژه انتقال پساب کرج به اشتهارد شتاب می‌گیرد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسیسرپرست فرمانداری شهرستان اشتهارد، تسریع در روند تکمیل پروژه انتقال پساب کرج به اشتهارد را یک ضرورت مهم قلمداد کرد.
ابراهیم کردلو در نشست با سرمایه گذار پروژه انتقال پساب کرج به اشتهارد، بر عزم فرمانداری این شهرستان حسب دستور استاندار محترم البرز برای پیشبرد، تسریع و تسهیل در روند اجرای این پروژه تاکید کرد و گفت: در این شرایط کم آبی شهرستان اشتهارد که ممکن است در آینده چالش‌های بیشتری را بوجود بیاورد، تکمیل و بهره برداری از این پروژه‌ی مهم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.وی افزود: اقلیم خشک و کم آب شهرستان اشتهارد و شوری آب در این منطقه، بخش کشاورزی و آب شرب مردم را باخطری جدی روبرو کرده و بخش صنعت این شهرستان نیز در این شرایط کم آبی مشکلات زیادی دارند که حتی توسعه شهرستان خصوصاً در حوزه مسکن هم وابسته به تأمین منابع آبی پایدار است.این مقام مسئول خاطر نشان کرد: میزان ۶۵۰ لیتر بر ثانیه خروجی آب از پسآب تصفیه خانه کرج منبع آبی پایداری است که می‌توان با برنامه ریزی درست و تسریع در روند اجرای این پروژه، بخشی از مشکلات را در بخش شرب، کشاورزی و صنایع شهرستان مرتفع کرد.

منبع مهر