2 تیر 1401
شماره خبر: 269230

نظارت جدی بر فعالیت مشاورین املاک استان صورت می گیرد

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسینماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اینکه صف و ستاد استان برای تحقق اهداف قرارگاه اجتماعی پویاتر و منسجم شوند؛ گفت: افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد در کلانشهر ها و 20 درصد در سایر شهرها، غیرقانونی است و بر ای این منظور از اتحادیه های مربوطه خواسته ایم نظارت جدی بر این روند داشته باشند همچنین اقدامات ویژه ای را برای کنترل و نظارت بر مشاورین املاک در دستور کار داریم.
مجتبی عبداللهی در جلسات قرارگاه اجتماعی و کارگروه حجاب و عفاف استان که روز پنجشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه این قرارگاه مدت 3 ماه است که به صورت منظم تشکیل می شود، افزود: این جلسه مصوبات و دستاوردهای ملموسی داشته است.وی ادامه داد: مردم باید در تمامی موضوعات اجتماعی ورود کنند چراکه همواره با پویایی و مشارکت مردم در اموز شاهد نتایج به مراتب بهتری بوده ایم.عبداللهی گفت: از گروه های جهادی و فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد دعوت می شود که در مسیر نیل به اهداف قرارگاه اجتماعی همراهی بیشتری داشته باشند.
وی افزود: البته گروه های جهادی اکنون نیز همکاری های بسیار خوبی داشته اند و گزارش اقدامات خود را که ذیل این قرارگاه صورت می گیرد، ارائه می دهند.استاندار البرز گفت: گروه های جهادی فعال در این کارگروه در حوزه های مختلف باید با دستگاه ها و رده متناظر خود ارتباط سازنده تری را برقرار کنند و دستگاه ها موظف هستند بستر لازم را برای فعالیت آنها مهیا کنند.وی در خصوص تصمیم سران قوا در خصوص اجاره بهای مسکن، افزود: این موضوع اکنون به دغدغه ای برای مسئولان تبدیل شده چراکه برخی نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت ها اقدام کرده اند.
عبداللهی گفت: افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد در کلانشهر ها غیرقانونی است و بر ای این منظور از اتحادیه های مربوطه خواسته ایم نظارت جدی بر این روند داشته باشند.وی افزود: اقدامات ویژه ای را برای کنترل و نظارت بر مشاورین املاک در دستور کار داریم.استاندار البرز در کارگروه حجاب و عفاف استان نیز با اشاره بر ضرورت اقناع افکار عمومی از فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: باید آگاهی بخشی گسترده ای صورت گیرد و نظارت جدی بر تولید و توزیع پوشاک نیز داشت.وی افزود: هنجارشکنی و رفتار خارج از عرف به هیچ عنوان قابل توجیه نیست چراکه باید حافظ و ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
عبداللهی گفت: ترویج زندگی ایرانی اسلامی و رعایت حجاب اسلامی مهمترین آرمان شهیدان است که در این مسیر از جان خود گذشتند.