تصویر امروز با همه احساسم ، غرق احساسم

امروز با همه احساسم ، غرق احساسم

پرینت       شماره خبر: 144012 27 خرداد 1394 - 11:35 سپیدار آنلاین: امروز با همه احساسم ، غرق احساسم ؛ احساسی مشترک از مظلومیت ، شجاعت ، غیرت ، شهامت ، ایستادگی ، جوانمردی ، بزرگ منشی ، وطن دوستی و هزاران حس آشنای دیگر که ذهنم قدرت بیان آن را ندارد ؛