تصویر فیلم «چ» البرزی ها را به سینما کشاند

فیلم «چ» البرزی ها را به سینما کشاند

پرینت       شماره خبر: 116012 21 بهمن 1392 - 09:00 سپیدار آنلاین: نمایش فیلم «چ» در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر در سینما هجرت یکی از شلوغ ترین روز های جشنواره را رقم زد.