تصویر شورای نگهبان همواره از تمامیت انقلاب محافظت کرده است

شورای نگهبان همواره از تمامیت انقلاب محافظت کرده است

پرینت       شماره خبر: 166402 26 تیر 1395 - 08:48 سپیدار آنلاین: امام جمعه موقت ساوجبلاغ با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از نهادهایی است که همواره حافظ انقلاب بوده وهیچ قدرتی تاکنون نتوانسته این نهاد مقدس را تحت تاثیرقرار دهد وهمواره از تمامیت انقلاب محافظت کرده است.

تصویر به بهانه روز خبرنگار

به بهانه روز خبرنگار

پرینت       شماره خبر: 126890 15 مرداد 1393 - 10:26 سپیدار آنلاین: خبرنگار خوب ، خبرنگاری است که از خطر کردن نهراسد وهمواره به دنبال کشف حقیقت باشد .