13 آبان 1400
شماره خبر: 258473

اولتیماتوم شهردار فردیس به اکومال برای پرداخت بدهی میلیاردی

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغمحمدرضا آژیر شهردار فردیس در اقدامی مطالبه گرانه (که می بایست توسط شهرداران سابق صورت می گرفت) با #اخطار جدی به مجموعه اکومال برای پرداخت بدهی های سنگین خود به شهر، ضمن وعده پیگیری های مضاعف قانونی، سطح روابط فرهنگی مدیریت شهری با این مرکز بزرگ تجاری و اداری را موقتاً تنزل داد.
او تلویحاً نسبت به پلمب اکومال در صورت غفلت از تسویه بدهی 47 میلیاردی تومانی به شهرداری فردیس #هشدار داده و گفته که مماشات با این بدهکار دانه درشت با توجه نیازهای این نهاد به منابع جدید مالی برای تزریق به پروژه های عمرانی و زیرساختی و در راستای تسری عدالت بیش از این مجاز نیست. افکار عمومی و رسانه های محلی شهرستان فردیس از این اقدام استقبال نموده و از #کارشکنی های پنهان و دستانِ نامرئی که در گذشته مانع از روی میز قرار گرفتن پرونده بدهی نجومی اکومال می شدند، انتقاد کرده اند.

رویش انقلابی البرز