25 دی 1402
شماره خبر: 299344

مسکن بی مهر

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغ

مسکن بی مهر


نامه رسیده :باستحضارمیرساند جمعی ازمتقاضیان مسکن مهردرشهرجدید هشتگرد درسال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قرارداد پیش فروش نموده که طبق تعهدو مفادقرارداد سهم الشرکه خودرا که به میزان ۹۰%بوده بر اساس زمان اعلامی مسئولین مسکن مهر به طورکامل پرداخت نمودند.
باگذشت چندسال و تاخیر دراتمام پروژه متاسفانه پروژه پس از مرحله سفت کاری متوقف ، تعطیل و به حال خود رها شد.مطابق باماده ۷قراددادمذکوربه ازاء هر ماه تاخیر مبلغ ۵۰% ازمبلغ قرارداد ( سالیانه ۶%) میبایست ازطرف فروشنده به خریدارپرداخت و یا ازمیزان پرداخت مرحله سوم خریدارکسرگردد که عملا هیچگاه این اتفاق نیفتاد. دراوخردولت دوازدهم شرکت مسکن مهرهشتگرد اقدام به فراخوان برای تعیین تکلیف متقاضیان دارای قرار دادنمود که پس ازمراجعه مشخص گردید قصد جابجایی واحدهای دارای قراردادرابا واحدهایی دارندکه هم ازنظرساخت دارای مشکلات فنی و فرسودگی ناشی ازگذشت زمان، مساحت کمتر است که‌در نهایت مورد توافق متقاضیان قرارنگرفت و درنهایت موضوع مجددا بلا تکلیف ماند تا اینکه عمردولت روحانی تمام شد.پس ازاستقراردولت سیزدهم و اعلام برنامه دولت برای اتمام و واگذاری پروژه های مسکن مهر بارقه امیدی دردل متقاضیان متضرر به وجودآمد بدین صورت که شرکت مسکن مهر برای برخی متقاضیان فراخوان تعیین تکلیف داد.درمراجعه مسئولین ذیربط خطاب به ما متقاضیان اعلام نمودند که واحدهای شما درطرح نهضت ملی مسکن قرارگرفته و الزاما باید جابجا شوید و درصورت عدم پذیرش این جابجایی ( تحمیلی )هیچ اقدامی برای شما صورت نمی گیرد !! ( یعنی به نوعی تهدید و اجبار)سوال : ازآنجائیکه امثال بنده‌ازسال ۹۱ تااین تاریخ ۹آبان ۱۴۰۲حداقل به مدت ۱۱ سال دارای قرارداد مسکن مهر (بلوک H/م/۱۸۸) بوده و صرفا طی این سالها شاهد ازدست رفتن عمر ، مبلغ پرداختی و انتظاربی حاصل بودیم‌باچه منطقی باید بازی جدیددولت فخیمه سیزدهم را تحت عنوان نهضت ملی مسکن بپذیریم که طی آن متقاضیان دارای قرارداد مسکن مهر معطل مانده چندین ساله را درشرایط اجباری و بهانه تراشی مجبور به انصراف از قراردادمسکن مهربا واحدهای جایگزین بدون داشتن ویژه گیها وشرایط با واحد هایی که قرارداد آن بااطلاعات مشخص را در دست داریم ، نمایند. و ازهمه تاسف بارتر اینکه شرکت مسکن مهرهشتگرد درصدد محاسبه ودریافت هزینه مابه التفاوت واحدهای تحمیلی براساس‌ نرخ روز را به متقاضیان دارد.
درخواست پیگیری این اقدام غیر قانونی وزارت راه و شهرسازی و بویژه معاونت وزارت مذکور درحوزه مسکن مهر و مسئولین مسکن مهر شهرجدید مهستان نسبت به استیفاء حقوق متقاضیان مظلوم دارم.
باتشکر /محمد تقی اقبال

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود