21 تیر 1400
شماره خبر: 255600

در سوگ علم

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

در سوگ علم


یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ الَّ ذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ؛) مجادله – 11 ( خداوند کسانی را که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند بسیار بلندمرتبه قرار میدهد .
خبر درگذشت عالم فرزانه مرحوم حجه الاسلام و المسلمین شیخ صادق رزاقی موجی از غم و اندوه را در استان البرز به همراه داشت ؛ آن عالم ربانی مصداق این روایت شریف از پیامبر اکرم ) صلی الله علیه و آله ( است که فرمود : مَوتُ العالِمِ مُصیبَةٌ لا تُجبَرُ و ثُلمَةٌ لا تُسَدُّ ، و هُوَ نَجمٌ طمِسَ ، و مَوتُ قَبیلَةٍ أیسَرُ مِن مَوتِ عالِمٍ .]کنز العمّال : 28858 ]. مرگ عالم مصیبتى جبران نا پذیر و رخنه اى بسته ناشدنى است. او ستاره اى است که غروب مى کند. مرگ یك قبیله آسانتر از مرگ یك عالم است.این متفکر و اندیشمند پرده پندار را دریده و به حقیقت واصل شده بود و برآن بود که دستگیر دیگران باشد و همگان رااز آب حیات و نسیم دل انگیز توحید و سرچشمه های حقیت ) قرآن و عترت ( بهره مند نماید .
مردان خدا پرده پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
هر دست که دادند از آن دست گرفتند
هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند
یك طایفه را بهر مکافات سرشتند
یك سلسله را بهر ملاقات گزیدند
شناخت این کمترین از این شخصیت علمی دیر زمانی نیست اما ایشان را در استان البرز و شهر کرج عالمی کم نظیر یافتم؛ کمتر از چهار سال است که مقیم شهر کرج هستم ؛ در این سال ها در مناسبت های دینی و مجالس مذهبی شرکت میکردم و در پی محفلی بودم که خطیب آن انباشتی از علم و فضل داشته باشد و دل و جان شنوندگان را با معارف قرآن و اهل بیت ) ع ( با بیانی عالمانه و روان سیراب نماید ؛ تا اینکه روزی در مسجد محل در پای منبر حجه الاسلام و المسلمین صادقی توفیق حضور یافتم و ایشان را بحق متفاوت یافتم ؛ منبری عالمانه ؛ برگرفته از نورانیت قرآن و عترت ؛ دقیق ؛ بی پیرایه ؛ روان و ساده در عین اتقان و استواری ؛ مختصر و مفید و بدون حاشیه و زوائد و دلنشین که از دلی مالامال از عشق به خدا و قرآن و پیامبر)ص( و اهل بیت )ع ( جاری و ساری می گشت ؛ آن روز بسیار بهره مند شدم وحال خوبی یافتم و در پی ایشان رفتم و مسجد ایشان ) مسجد النبی )ص( محله بعثت ( را یافتم و سعی کردم حتی نمازهای جماعت را در صورت امکان به مسجد ایشان بروم و نماز جماعت را به امامت امامی عالم و اندیشمند اقتدا کنم و از منبرو خطابه و روضه سوزناک و صدای آسمانی و دلی آکنده از عشق به خوبان و دل داده اهل بیت)ع ( بهره بجویم و در محضر این عالم بنشینم ؛ عالمی که در مسائل روز و اجتماع نیز با تیز بینی و درایت و منطق و اعتدال به واکاوی مسائل می پرداخت و با زبانی ساده مردم را در مسیر هدایت قرار میداد و شخصیتی که در دانشگاه و حوزه کم نظیر بود و دانشجویان و طلاب خوشه چین علم و ادب و فضل او بودند او بواقع مصداق این حدیت شریف از رسولُ اللّه صلى الله علیه و آله بود که فرمودند : العُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبیاءِ ، یُحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ ، و یَستَغفِرُ لَهُمُ الحِیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا إلى یَومِ القِیامَةِ .]کنز العمّال : 28679 ]. علما وارثان پیامبرانند، اهل آسمان ایشان را دوست مى دارند و هر گاه بمیرند ماهیان دریا تا روز رستاخیز برایشان آمرزش مى طلبند تمام تمام تلاش اوشناخت و انتشار امانت پیامبر )ص ( و تمسك به ثقلین و معرفی و شناساندن این دو گنجینه الهی و معارف ارزشمند و گرانبهای قرآن و عترت بود . روحانی فاضل مرحوم دکتر صادقی تلاش گسترده و ارزشمندی در علم آموزی و خوشه چینی از محضر عالمان ربانی و سپس تبلیغ اسلام ناب محمدی ) صلی الله علیه و آله ( داشت و تمام حیات و زیست اجتماعی ایشان حکایتی تام از این سعی بلیغ داشت وچه زیبا فرمود امام صادق ) علیه السلام ( که نگاه و سخن و مداد و قلم این عالمان ربانی که در دامان علم و ادب خویش شهیدان زیادی پرورش و تربیت کرده اند از مقام شهیدان برتر است : إذا کانَ یَومُ القِیامَةِ جَمَعَ اللّه عَزَّ و جلَّ النّاسَ فی صَعیدٍ واحِدٍ ، و وُضِعَتِ المَوازینُ ، فیُوزَنُ دِماءُ الشُّهَداءِ مَعَ مِدادِ العُلَماءِ، فیَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ .]مستطرفات السرائر : 119 / 2 ]. چون روز رستاخیز شود، خداوند عزّ و جلّ مردم را در دشتى فراخ گرد مى آورد و ترازوها گذاشته مى شود و خون شهیدان با مرکّب عالمان سنجیده مى شود، اما کفّه مرکّب عالمان بر خون شهیدان سنگینى مى کند. چه اینکه شهیدان اگر در عرصه جهاد راه یافتند با هدایت و راهبری عالمان عامل پا در مسیر جهاد و شهادت گذاشتند مرحوم حجه الاسلام و المسلمین رزاقی بحق مصداق عالمی بود که با قلم و مرکب و سخن و بینش و تلاش خود ؛ سعی در نورانی کردن دل های عاشقان داشت و بویژه جوانان داشت ؛ اخلاق حسنه و حسن خلق ؛ علم و اندیشه ؛ سعه صدر و تواضع ؛ دیگران را بسوی او جذب میکرد و مرگ او صدمه جبران ناپذیری برای کشور و بویژه استان البرز و شهر کرج است که بخشی از جهان نورانی استان را از دست میدهد که امام صادق علیه السلام فرمودند : الرعد : [. » أ وَ لَمْ یَرَوا أنّا نَأْتی الأرْضَ نَنْقُصُها مِن أطْرافِها « : لَمّا سُئلَ عَن قَولِ اللّه عَزَّ و جلَّ 41 .[ : فَقدُ العُلَماءِ .]کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 186 / 560 ].
فرمود : مراد از دست رفتن علماست. » آیا ندیدند که ما از اطراف زمین مى کاهیم « در پاسخ به سؤال از آیه و حال ما ماندیم و جای خالی این عالم فرزانه و ضایعه جبران ناپذیر فقدان این فرزانه علم و تقوی ؛ عزیزی که با سرمایه علم و عمل ان شا الله در برزخ و قیامت بهره مند از عشق به خدا و قرآن و پیامبر ) ص( و اهل بیت )ع ( خواهد بود ؛ فی الحال بنظر میرسد بزرگان دینی و شخصیت های استانی استان البرز و شهر کرج ضمن بزرگداشت و مجالس یابود ) که برنامه های مناسبی تنظیم و اجرا شده است ( در پاسداشت مقام علمی و عملی این عالم ربانی و سیره و اخلاق حسنه
ایشان همت گمارند و با شناخت و معرفی الگوی ارزنده علمی و عملی آن عزیز سفر کرده مبلغین و روحانیون را در ترویج دین و دیانت یاری رسانده ؛ مردم را از چشمه های معرفت اصیل و اسلام ناب محمدی ) صلی الله علیه و آله ( بهره مند نمایند . عاش سعیدا و مات سعیدا ؛ خدایش در رحمت و غفران و رضوان الهی مستغرق نماید
حسن صفرخانی__