7 دی 1400
شماره خبر: 261185

تقدیم به عزیز_ملت

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت / اخبار دو خطی

دلنوشته ای کوتاه و عمیق از دکتر صادق بابکان برای سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی ... تمام سرزمینم عطر نفس های تو را دارد ای که نفس هایت عطر سرزمینم را داشت، کجایی؟
صادق_بابکان سرداردلهاشهید_سلیمانی دومینسالگردعزیز_ملت #استان_البرز