6 آبان 1402
شماره خبر: 294548

قواعد و میزان حق‌ بیمه

سپیدار‌آنلاین: گروه حقوق شهروندیپرسش: در مؤسسه حمل‌و‌نقل بار و کالای بین‌شهری‌، یکی از رانندگانی که حق‌بیمه خود را بر اساس قانون بیمه رانندگان رأسا پرداخت می‌کند، قرار است برای مدتی کوتاه در این مؤسسه شاغل شود‌. با توجه به اینکه او بیمه رانندگان است‌، مؤسسه مجاز است برای او حق‌بیمه پرداخت نکند‌؟
پاسخ: خیر‌، رانندگانی که بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری، حق‌بیمه خود را پرداخت می‌کنند، اگر راننده در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و حقوق دریافت کنند، کارفرما مکلف است طبق قانون، همراه با سایر کارکنان مؤسسه‌، ضمن ارسال صورت ‌مزد و حقوق راننده موردنظر به تأمین اجتماعی، نسبت به پرداخت حق‌بیمه او اقدام کند.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود