30 شهریور 1400
شماره خبر: 256430

تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرج رتبه نخست را کسب کرد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرج در شانزدهمین جشنواره تعاونی‌های استان البرز رتبه نخست را کسب کرد. تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرج در شانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان البرز، در حوزه اعتبار موفق به کسب جایگاه اول از میان یک هزار و صد و بیست تعاونی شد.