26 مرداد 1401
شماره خبر: 271605

توزیع عادلانه و بهینه آرد بین نانوایی ها نیازمند راهکار مناسب است

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیجلسه کارگروه آرد و نان چهارباغ به ریاست مهندس جعفری فرماندار شهرستان برگزار شد.
در این جلسه فرماندار چهارباغ گفت: توزیع عادلانه و بهینه آرد بین نانوایی ها نیازمند راهکار مناسب و همچنین نظارت دقیق است که می بايست با توجه به جمعیت محلات و مناطق مختلف صورت پذیرد.مهندس جعفری خاطر نشان کرد: آمار نفوس و مسکن شهرستان بررسی شده و با توجه به آمار جدید است که مجموعه فرمانداری می تواند در سطح استان پیگیر سهمیه مناسب برای مردم چهارباغ شود لذا جمعیت شناور و جمعیت اتباع هم باید به دقت بررسی و در کارگروه مطرح شود.این مسئول تاکید کرد: نظارت بر نحوه عملکرد شرکت توزیع کننده آرد در سطح شهرستان ضرورت دارد تا همه کیسه های آرد به صورت دقیق از کارخانه خارج و به نانوایی ها تحویل داده شود.مهندس جعفری در ادامه تصریح کرد: اداره صمت گزارشی در خصوص نصب دستگاه پوز در نانوایی ها حتما آماده کند، زیرا خرید نان فقط به صورت پرداخت توسط کارتخوان مقدور است و به نانوایی های متخلفی که از قانون تخطی میکنند؛ اخطار داده شود.شایان ذکر در انتهای این نشست فرماندار چهارباغ تاکید کرد تا ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتحادیه مربوطه و بسیج اصناف بر عملکرد نانوایی ها نظارت دقیق و مستمر داشته باشند و گزارشات را به فرمانداری ارسال نمایند.