31 شهریور 1401
شماره خبر: 273490

نشست هم اندیشی تعیین تکلیف آب بهاء کشاورزی رودخانه کردان

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیجلسه هم اندیشی تعيين تکلیف آب بهای کشاورزی رودخانه کردان با حضور مدیران شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی، مدیر تعاون روستایی البرز، مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان و جمعی از کارشناسان شهرستان های ذینفع از رودخانه کردان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، ضرورت تجدید نظر در آب بهاء کشاورزی و عملیاتی شدن دستورالعمل فروش حجمی آب های سطحی با اولویت الگوی کشت اراضی زیر دست کانال کشاورز که از طرف سازمان جهاد کشاورزی اعلام می شود، مورد تأکید حاضران در جلسه قرار گرفت.