1 خرداد 1400
شماره خبر: 253937

بازار صعودی گیاهان دارویی

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

بازار صعودی گیاهان دارویی


عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی البرز گفت: درآمد و سود خالص کشت گیاهان دارویی در بازارهای موجود در حال افزایش است.
محمدرضا دهقانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی البرز با بیان این که درآمد و سود خالص کشت گیاهان دارویی در بازارهای موجود جهانی در حال افزایش است، گفت: این گیاهان ثروت و سرمایه ما هستند که گاهی از مرحله کشت و پرورش تا بهره وری می توانند چندین برابر سود دهند.او افزود: بعضی از گونه های گیاهی در مناطق دیم و کم باران و بعضی از آن ها می توانند به صورت کشت مخلوط همراه با محصولات زراعی و درختان قابل کشت است.عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی البرز گفت: برخی گیاهان دارویی توانایی بهسازی خاک های شور را دارند.او افزود: در تولید گیاهان دارویی از آفتکش های شیمیایی استفاده نمی شود این گیاهان نسبت به خیلی از گیاهان زراعی دارای ارزش کیفی بیشتری هستند.دهقانی گفت: طبق پیش بینی های جهانی حجم تبادلات اقتصادی مرتبط با گیاهان دارویی در سال دوهزار و پنجاه میلادی به پنج هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

منبع باشگاه خبرنگاران