6 آذر 1400
شماره خبر: 259712

مشاوره رکن اساسی برای توسعه مشاغل خرد و خانگی

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیمشاور طرح توسعه مشاغل خرد و خانگی در استان البرز گفت: رکن اساسی و مهم برای توسعه مشاغل خرد و خانگی وجود مرکز مشاوره برای راهنمایی مشاغل خرد و خانگی است.
آرش میرزایی افزود: مشاغل متوسط و بزرگ در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و بازرگانی به دلیل تمول و ساختار مالی، توان گرفتن مشاور را دارند ولی مشاغل خرد و خانگی نه استطاعت مالی استفاده از مشاور و نه دانش این موضوع را دارند.وی ادامه داد: این افراد اغلب با تهیه سرمایه اندک وارد بازار کار می‌شوند و نمی‌توانند به نتیجه مطلوب برسند و ورشکسته می‌شوند. به این ترتیب سرمایه، اعتماد به نفس و انگیزه‌شان را از دست می‌دهند و احیا کردن این مشاغل به مراتب سخت‌تر است. وی افزود: با علم به این موضوع، یک مرکز مشاوره تخصصی برای مشاغل خرد و خانگی در مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل خرد و خانگی تاسیس شد که به ارائه مشاوره رایگان به افراد در زمینه مشاغل خانگی در سه سطح می‌پردازد.
وی ادامه داد: در ابتدا سنجش اولیه فرد از لحاظ استعدادها، تمایلات، میزان دسترسی به منابع مالی، سواد آکادمیک و مهارت‌ها و تجربه زیسته فرد انجام سپس ایده و ساختار کسب و کار با مدل‌های مختلف سنجیده و در نهایت محیط وی از لحاظ محیط نهادی و اقتصادی بررسی و از مجموع این سه گانه راهبردهایی به فرد داده می‌شود که با چه شرایط و اولویت‌هایی و با فراهم کردن چه زیر ساخت‌هایی باید به فعالیت بپردازد. حتی می‌توان درصورت مناسب نبودن ایده قاطعانه به فرد در این زمینه توضیح داد تا به اتلاف وقت و سرمایه منجر نشود.
وی ادامه داد: در صورتی که انجام این کار مورد نظر و درست باشد یک راهنما خدمات را با کمترین هزینه به فرد ارائه می‌دهد و تا زمانی که به استقلال برسد آن را هدایت و حمایت می‌کند.
به گفته میرزایی این مرکز مشاوره در نوع خود اولین مرکزی است که این دو خدمت را در کنار هم با نگاه تسهیلگری ارائه می‌دهد و افراد متخصص نیز در این مرکز به ارائه خدمات می‌پردازند تا افراد از مشاغل خرد و خانگی به مشاغل پایدارتر برسند.

منبع ایسنا