7 بهمن 1400
شماره خبر: 262788

درخشش توانخواه هنر مند ساوجبلاغی درجشنواره جهانی» لبخند« 2021 (paralymart) ژاپن

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیجشنواره جهانی » لبخند«2021 توانخواهان هنرمند (paralymart) ژاپن باحضور هنرمندانی از 40کشور واز جمله ایران با موضوع لبخند در توکیو برگزار شد این مراسم باحضور مسئولین ایرانی وژاپنی ونمایندگان کشورهای شرکت کننده و جمعی از هنرمندان برگزار گردید .
وبا اعلام برگزیدگان بخش های مختلف از شرکت کنندگان در این جشواره تجلیل بعمل آمد. که در این جشنواره جهانی آقای علی بهرامی توانخواه ساوجبلاغی از هنر آموزان مرکز حرفه آموزی روزانه عرفان تحت نظارت بهزیستی شهرستان ساوجبلاغ موفق به کسب مقام سومی وجایزه ویژه هیئت داوران گردید .لازم به ذکر است که سه مرکز حرفه آموزی پسران ودختران آموزشی - توانبخشی روزانه تحت نظارت بهزیستی شهرستان ساوجبلاغ با تعداد 110 توانخواه مشغول به فعالیت می باشند