24 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267367

برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در طالقان

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگینشست هم اندیشی برگزاری همایش پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در طالقان برگزار گردید.
با حضورشریف کاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طالقان، نمایندگان انجمن شعر شهرود و معاون فرهنگی شهرداری طالقان، نشست هم اندیشی و برنامه ریزی همایش روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طالقان برگزار شد.در این جلسه مقرر شد طی انجام تبلیغات محیطی مناسب، مراسم گرامیداشت روز یکشنبه 25 اردیبهشت در فرهنگسرای جلال آل احمد با حضور شاعران و ادب دوستان برگزار شود، بخشی از این برنامه به شاهنامه خوانی اختصاص خواهد یافت.همچنین در این جلسه مقرر گردید هر ماه یک شب شعر در مناسبتهای مختلف در فرهنگسرای جلال آل احمد برگزار گردد.