26 تیر 1400
شماره خبر: 255800

تجمع مردم شهرک سپهر به تغییر کاربری زمین‌های فرهنگی-ورزشی

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارشمردم شهرک سپهر در اعتراض به تغییر کاربری زمین‌های ورزشی و فرهنگی به بیمارستان خصوصی تجمع کردند.
مردم شهرک سپهر در اعتراض به تغییر کاربری زمین‌های ورزشی و فرهنگی به بیمارستان خصوصی تجمع کردند. یکی از حاضرین در این تجمع به خبرنگار فارس گفت: این زمین سرانه تفریحی، آموزشی و خدماتی ۱۴۰۰ واحدی شهرک سپهر است که حالا قرار است در آنجا بیمارستان بخش خصوصی احداث کنند. وی افزود: تغییر کاربری اراضی به ضرر مردم است چرا که قرار بود اینجا محلی برای ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی باشد، با توجه به وجود چندین بیمارستان در این محدوده هیچ توجیهی ندارد. یکی از شهروندان حاضر در این تجمع گفت: از مقامات قضایی عاجزانه خواستار رسیدگی به این تخلف هستیم که در ظاهر قانونی است اما در واقع دور زدن قانون است. وی افزود: وجود بیمارستان در نزدیکی خانه‌های ما فرزندانمان را در معرض مریضی قرار می‌دهد و سلامتی ما را به خطر خواهد انداخت.
شهرداری کرج تا کنون به این اعتراض پاسخی نداده است؛ خبرگزاری فارس به زودی گزارش کاملی در این خصوص ارائه خواهد کرد.

منبع فارس