20 تیر 1400
شماره خبر: 255591

سنگک با قیمت خون بها

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولینگزارش شهروند خبرنگارمان حاکی از فروش نان سنگک با شش برابر قیمت قانونی است.
شهروند خبرنگارمان می گوید: نظارت دقیقی بر فروش نان سنگک وجود ندارد.او می افزاید: نان سنگک را در برخی نانوایی های کرج با قیمت شش هزار تومان می فروشند، نانواها شهروندان را مجبور می کنند که حتما نان کنجدی بخرند.ظاهرا قیمت نان به زعم نانوایی ها به خرج شان نمی خورد بنابراین تا زمان افزایش قیمت قانونی، نان را با قیمت خودسرانه می فروشند.نصیری، رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: هیچ گونه افزایش قیمت نانی نداشته ایم؛ نان سنگک یارانه‌ای یک ۱۱۰۰ تومان و نان یارانه‌ای دو ۱۶۰۰ تومان است.او افزود: اگر نانواها در ازای فروش نان سنگک بزرگتر و کنجدی به اجبار مبلغ بیشتری دریافت کنند، تخلف محسوب می‌شود.رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: بازرسان صمت و بازرسان این اتحادیه اگر تخلف ببینند، برخورد می‌کنند.او افزود: اگر مشتری نان بزرگتر و کنجدی بخواهد، تخلف نیست.نصیری گفت: از راه قانونی در حال پیگیری برای افزایش قیمت نان هستیم تا شاهد قیمتی عادلانه باشیم.او افزود: با افزایش قیمت نان، دیگر نانواها از حجم نان نمی‌زنند؛ نانوا‌ها با افزایش هزینه ها مواجه هستند؛ تمام گلایه شهروندان از نان سنگک است و سایر نانوایی‌ها مشکلی ندارند.شهروندان می توانند تخلف و گرانفروشی نانوایان را از طریق تماس با شماره ۳۲۲۳۳۳۰۸ به اطلاع اتحادیه مربوطه برسانند.

منبع باشگاه خبرنگاران