24 شهریور 1400
شماره خبر: 256168

شستن دیوارهای شهر با تکنیک سندبلاست

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از شستن دیوارهای شهر با تکنیک سندبلاست خبر داد.
پیمان بضاعتی پور گفت: تکنیک سندبلاست باهدف رفع زوائد بصری اجرا می‌شود. وی بهسازی و زیبایی بصری جداره‌های شهری را ضروری خواند و گفت: ضروری است بقایای مانده از رنگ‌ها و شعارنویسی‌ها پاک‌سازی شود. به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج پاک‌سازی هر نوع آلودگی از جداره‌های شهری و جلوه بخشیدن به دیواره‌های فرسوده و قدیمی شهر به همت اداره هنرهای شهری معاونت زیباسازی در حال انجام است. بضاعتی پور محدوده اجرای این تکنیک را بلوار علامه جعفری اعلام کرد و گفت: تکنیک سندبلاست بر روی دیوار مدرسه شهید عالم بخش آغازشده است. وی با اشاره به تأثیر زیبایی‌های بصری در حفظ و افزایش آرامش روانی شهروندان و حذف زوائد بصری، از مرمت و بازسازی نقاشی‌های دیواری، امحاء و پاک‌سازی با استفاده از تکنیک سند بلاست جداره‌های شهری در ماه‌های اخیر خبر داد.